5. redna seja

796
Seja je potekala dne 11.06.2019 ob 18.00
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica, 2. obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči za kulturni spomenik lokalnega pomena,skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža- Velike Poljane za kulturni spomenik lokalnega pomena, skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Ribnica
Klikni tukaj za prikaz prilog
Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/2012, 55/2016) – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE št. 3
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 28.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči – za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 06.07.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3) (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 29.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 28.06.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (Uradni list Republike Slovenije št. 39/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 11.06.2019
Začetek veljavnosti: 22.06.2019
Tip objave: Sklep