Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Saša Močilnikar Tanko
  • Namestnik predsednice, Kristjan Kozina
  • Tajnik ObVK, Tina Peček
  • Namestnik tajnika, Emil Adamič
  • Članica, Alenka Arko
  • Član, Franc Vidervol
  • Članica, Simona Lovšin
  • Namestnica članice, Irena Divjak
  • Namestnik člana, Slavko Kersnič
  • Namestnik članice, Janez Merhar