Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica Saša Močilnikar Tanko
  • Namestnik predsednice Kristjan Kozina
  • Tajnik ObVK Tina Peček
  • Namestnik tajnika Emil Adamič
  • Članica Alenka Arko
  • Član Franc Vidervol
  • Članica Simona Lovšin
  • Namestnica članice Irena Divjak
  • Namestnik člana Slavko Kersnič
  • Namestnik članice Janez Merhar