Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednica, mag. Nuša Orel
  • namestnica predsednice, Saša Močilnikar Tanko
  • članica, Ana Marija Merhar
  • namestnik članice, Boštjan Ambrožič
  • članica, Marjanca Andoljšek
  • namestnica članice, Nataša Mihelič Miletič
  • članica, Maruša Kljun
  • namestnica članice, Lara Gorše