Občina Ribnica

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
Samo Pogorelc
61623059
5883865000
SI56 0130 4010 0005 476
BSLJSI2X
SI56 0130 4504 0309 178
SI11 76040-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 837 20 00
01 836 10 91
obcina@ribnica.si
Povezava
Povezava

Predstavitev

1994
153,6
9483
Povezava

Predstavitev