Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN-2)

Predpisi, na katere predpis vpliva