Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva