Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000

Predpisi, na katere predpis vpliva