Srednjeročni družbeni plan Občine Ribnica za obdobje 1986–1990

Predpisi, na katere predpis vpliva