Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva