Popravek Popravka Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva