Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva