Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica št. 4 (SD OPN 4)

28. 6. 2019 1714