Novice / Razpisi / Okolje / Projekti

1806, 2019

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Številka: 9000-3/2018

Datum: 17.6.2019

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) in 32. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/2012)

 

 

s k l i c u j e m

izredno sejo Občinskega sveta Občine Ribnica, ki bo v četrtek, 20.6.2019,                   ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica

 

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

Mnenje k imenovanju ravnatelja Vrtca Ribnica

1.1. […]

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor v Občini Ribnica, ki je bil dne 23. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 02 ali elektronskem naslovu: direktor@ribnica.si.

 Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec za okolje in prostor

1106, 2019

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna

obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za pridobivanje sredstev EU ali drugih mednarodnih virov in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna v Občini Ribnica, ki je bil dne 16. 5. 2019 objavljen na spletni strani Občine Ribnica in na Zavodu RS za zaposlovanje, neuspešno zaključen.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski številki 01 837 20 02 ali elektronskem naslovu: direktor@ribnica.si.

20190611_EU_sredstva

Občinske seje