PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2023 – IGRALA PRI POŠ DOLENJA VAS

112
20.000,00 EUR
Zaključeno
Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas
Konec marca 2024
maj 2024