KOMUNALNO OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE LEPOVČE – I. FAZA

114
2.245.078,00 EUR
Drugi viri
1.300.000,00 EUR
V teku
Povezava
Industrijska cona Lepovče, 1310 Ribnica
04.12.2020
31.12.2025

Podatki o financiranju