Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom - A

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov