Prijava uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi - C

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov