Prijava uporabe zvočnih naprav na shodu ali prireditvi

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka