Odlok o preoblikovanju javnega Komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Ribnica d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva