Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva

10.04.2020 Tina P. 1733
10.04.2020
Objave in pozivi
30.09.2020 ob 10:00
360-0002/2020
Irena Marn
irena.marn@ribnica.si
01 837 20 25