OBNOVA CESTE IN IZGRADNJA METEORNE KANALIZACIJE V GORENJIH LAZIH

28
20.260,00 EUR
V teku
Gorenji lazi, 1310 Ribnica
junij 2024
konec julija 2024