Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem in vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

28. 8. 2023 Ladislav M. (Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja) 188