Energetska prenova stavb v lasti Občine Ribnica

464
1.418.688,01 EUR
Kohezijski sklad
515.125,24 EUR
Zaključeno