Občini Ribnica odobrenih 1,3 mio nepovratnih evropskih sredstev za izvedbo projekta »Komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče«

12. 12. 2022 Lea D. R. (Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja) 241