Sklep o določitvi plakatnih mest in načinu plakatiranja za izvedbo zakonodajnih referendumov

2. 11. 2022 Metka T. (Oddelek za splošne zadeve) 104