Integrirana mobilnost občine Ribnica

104
91.434,78 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
62.211,19 €
V teku