Integrirana mobilnost občine Ribnica

545
91.434,78 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
62.211,19 EUR
Zaključeno