Skupaj za varni jutri

80
36.856,80 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Proračun RS
27.273,02 €
V teku
01.09.2021
30.06.2023

Podatki o financiranju