Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Hrastje v Ribnici

2. 11. 2021 Tina P. 1011
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Hrastje v Ribnici (Osnutek izhodišč)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ZN Hrastje v Ribnici in Izhodišča in prikaz stanja za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta HRASTJE V RIBNICI R7-S11
Klikni tukaj za prikaz prilog
Predlog OPPN (gradivo za pridobivanje drugih mnenj)
Klikni tukaj za prikaz prilog
DOPOLNJEN PREDLOG OPPN
Klikni tukaj za prikaz prilog