Poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje v postopku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Hrastje

28. 10. 2021 Tina P. 909