Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov