Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov

23. 7. 2021 Tina P. 107