Občina Ribnica javnim zavodom in javnim podjetjem omogočila VKLJUČITEV MLADIH IZ OBČINE RIBNICA V POČITNIŠKO DELO v letu 2021

3. 6. 2021 Irena M. (Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti) 242