Vloga za posebno in podrejeno rabo javnih površin

Opis postopka