Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

15.10.2019 Tina P. 255