Izvedba sanitarne sečnje po žledolomu oz. snegolomu

17. 3. 2014 0