Posodobljeno vodovodno vozlišče v Goriči vasi

22. 12. 2015 35