XXII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK Ljubljanske regije v Ribnici

29. 5. 2017 19