Obvestilo o vodnih zajetjih Črnec, Gorenje Podpoljane, Dolenje Podpoljane in Žlebiča

9. 4. 2019 1