Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica