Predlog Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica – v javni obravnavi