V sklopu projekta Celostne prometne strategije Občine Ribnica, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, smo v sredo, 7. decembra 2016, v sejni sobi Športnega centra Ribnica na temo vizije razvoja prometa v občini Ribnica izvedli delavnico s predstavniki občine, ki ji je nato sledila 3. javna razprava.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite še zadnje, četrte javne razprave, ki bo 18. januarja 2017 ob 18. uri v sejni sobi Športnega centra Ribnica. Zelo dobrodošlo bo tudi vaše sodelovanje v prihodnjih javnomnenjskih raziskavah, saj boste z aktivnim sooblikovanjem prispevali svoj delež pri pripravi svežnja ukrepov za celostne in trajnostne rešitve na področju prometa kraja in občine Ribnica.

 

Občina Ribnica je skladno z evropskimi smernicami v letu 2016 pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, ki je namenjena reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa in stremi k zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji, ter spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. V želji po čim večji prilagoditvi strategije zahtevam in željam občanom in tako zagotovitvi, da bodo upoštevana stališča vseh uporabnikov, smo tako okviru projekta organizirali že dve javni razpravi, izvedli javnomnenjske raziskave ter izdelali uvodne analize stanja, ki smo jih strnili v poročilo o zaključkih prve faze projekta.

Udeleženci 3. javne razprave so se dejavno vključili v razvoj vizije prometa v občini

Tretjo javno razpravo je zaznamovala številčna udeležba občanov, kar spodbudno nakazuje veliko željo po ureditvi trenutnega stanja.  Na javni razpravi smo posebno pozornost posvetili oblikovanju prioritet, predlogov in same vizije razvoja prometa v občini Ribnica.

Uvodoma smo skupaj z udeleženci razpravljali o najbolj perečih prometnih težavah, ki pestijo to območje. Na prvem mestu so izpostavili varnost, saj so trenutne kolesarske steze in poti, pešpoti ter šolske poti izredno nevarne za ranljivejše skupine občanov, predvsem zaradi regionalne ceste, ki poteka skozi samo Ribnico. Poleg ureditve prometnih razmer na omenjenih področjih si želijo izboljšav na področju javnega potniškega prometa, kjer perečo temo predstavljajo nevarna avtobusna postajališča. Podprli so tudi uvedbo kombinacijo zasebnega in javnega prevoza oziroma sistema P + R (angleško park and ride – parkiraj in se pelji z avtobusom) ter prevoz v obliki manjših kombijev. Kot prednostne točke so izpostavili tudi umirjanje con, povezanost, turizem in ohranjanje dediščine.

Razpravi je sledilo žrebanje nagrad. V anketni raziskavi je sodelovalo nad 400 občanov, izmed 150 sodelujočih, ki so tekom začetnih faz projekta oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik pa je župan Jože Levstek izžrebal štiri srečneže, ki bodo v zahvalo za sodelovanje prejeli kolo znamke Krpan oziroma skiro.

Udeleženci so nato izbirali smernice, po katerih naj bi se razvila občina Ribnica. Večina je glasovala za občino, ki je ”prijazna za ljudi z različnimi potrebami”, številčno izbrana sta bili tudi smernici, po katerih naj bi občina ”spodbujala oblikovanje privlačno urejenih cest, ulic, trgov in parkov”. Postala naj bi ”ekonomsko močna občina, ki spodbuja možnosti zaposlovanja”, česar si Ribničani, ki slovijo kot zelo delavni ljudje, resnično želijo. V splošnem sta se tako kot najpomembnejši izkazali potrebi po izboljšavi kakovosti življenja, ki bi jo prinesla večja varnost v prometu, in podjetnosti.

Z oddajo glasu so predlagali smernice za oblikovanje skupne vizije