V besedilu javnega razpisa  za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019, ki je bil objavljen den 15.5.2019 na spletni strani in oglasni deski Občine Ribnica, se v 6. točki doda 6. alinea, ki se glasi:

»veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali odločbo po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (v nadaljevanju: GZ). Veljavno gradbeno dovoljenje ali odločba po 118. členu GZ se mora nanašati na objekt, kateri bo priključen na MČN, ki je predmet razpisa.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostajajo nespremenjena.

 

Številka: 41010-0026/2019

Datum: 7.6.2019

ŽUPAN

Samo Pogorelc

pdf-priponka JAVNI RAZPIS MČN 2019-sprememba junij 2019

word-priponka RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2019 – sprememba junij 2019