Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN003769/2019-W01 za investicijo  ZAMENJAVA OGRAJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA DOLENJA VAS.

 

Javno naročilo vključuje:
– gradbena in obrtniška dela postavitve zaščitne ograje okoli športnega igrišča. 

Povezava za dostop do dokumentacije in oddajo ponudbe: https://www.s-procurement.si  ali https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=311631

Samo Pogorelc – župan