Občina Ribnica obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, in sicer pod zaporedno št. JN003563/2019-B01 za investicijo  IZGRADNJA KANALIZACIJE IN DRUGE INFRASTRUKTURE V NASELJU GORNJE LEPOVČE.

Javno naročilo vključuje:
– izgradnjo gravitacijske kanalizacije komunalnih odpadnih vod,
– izgradnjo črpališča in tlačnega voda komunalnih odpadnih vod,
– zajem in odvod padavinske odpadne vode,
– dograditev cestne razsvetljave,
– obnovitev vodovodnega omrežja, kjer je dotrajano, oz. zaradi posega poškodovano: predmet naročila so zgolj zemeljska dela, dobavo in montažo materiala za obnovo vodovoda opravi Hydrovod Kočevje d.o.o.,
– ureditev javnih poti in koridorjev za pešce.

 

Povezava za dostop do dokumentacije in oddajo ponudbe: https://www.s-procurement.si  ali  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=310859

 

Samo Pogorelc – župan