Zahteva za izdajo mnenja za usklajenost s prostorskimi akti - Priloga 9

Oddaja vloge