pdf-priponka Podaljšanje roka za zbiranje pobud in predlogov za pripravo SD OPN Občine Ribnica