pdf-priponka Obrazložitev

pdf-priponka Odlok OPPN Severna servisna cesta – druga etapa

pdf-priponka Sklep Občinskega sveta Občine Ribnica

pdf-priponka Odločba CPVO

pdf-priponka 104-4b-10_PREDLOG_280515-3_KATASTER

pdf-priponka 104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA (1)

pdf-priponka 104-4b-10_PREDLOG_280515-7_SITUACIJA

pdf-priponka Stališča do pripomb in predlogov javnosti – javna razgrnitev

MNENJA:

pdf-priponka Hydrovod

pdf-priponka ARSO

pdf-priponka Elektro Ljubljana

pdf-priponka JKP Komunala Ribnica

pdf-priponka Ministrstvo za infrastrukturo

pdf-priponka Ministrstvo za izobraževanje

pdf-priponka Ministrstvo za obrambo

pdf-priponka Obcina Ribnica

pdf-priponka Telekom

pdf-priponka Zavod RS za varstvo narave

SMERNICE:

pdf-priponka ARSO

pdf-priponka Elektro

pdf-priponka Hydrovod

pdf-priponka JKP Ribnica

pdf-priponka Ministrstvo za kulturo

pdf-priponka Ministrstvo za obrambo

pdf-priponka Ministrstvo za promet

pdf-priponka Občina

pdf-priponka Slovenske železnice

pdf-priponka Telekom

pdf-priponka Zavod RS za varstvo narave