Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot II pri Ribnici

31. 3. 2021 Tina P. (Oddelek za splošne zadeve) 134
31.03.2021
Javna naznanila in razgrnitve
06.05.2021 do 00:00
Lea Divjak Radivojevič
lea.divjak-radivojevic@ribnica.si
01 837 20 24