Odločba o ugotovitvi - parc. štev. 1922/28, k.o. 1631 Grčarice- grajeno javno dobro lokalnega pomena

06.01.2021 Tina P. (Oddelek za splošne zadeve) 55
06.01.2021
Javna naznanila in razgrnitve
22.01.2021 do 00:00
Ana Lesar Oražem
ana.lesar@ribnica.si
01 837 20 10