Odločba o ugotovitvi javnega dobra lokalnega pomena

16.11.2019 Tina P. 282
16.11.2019
Javna naznanila in razgrnitve