SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019

7. 6. 2019 610
07.06.2019
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2019 do 00:00