JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ribnica za leto 2019

15. 5. 2019 614
15.05.2019
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2019 do 00:00