Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica št. 2 (SD OPN 2)

Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ribnica – spremembe št. 2 (SD OPN – 2)

pdf-priponka Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica s prikazanimi spremembami (15,6 MB)

Javno naznanilo: Dopolnjen osnutek SD OPN 2 (podaljšanje)

Javno naznanilo: Dopolnjen osnutek SD OPN 2

pdf-priponka OPN-2 Ribnica dopolnjen osnutek

pdf-priponka OdlokOPN-2 Ribnica dopolnjen osnutek-čistopis

pdf-priponka Priloga 1 OPN-2 Ribnica-čistopis

pdf-priponka ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH IZVEDBENEGA DELA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RIBNICA – spremembe št. 2

pdf-priponka OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE RIBNICA – spremembe in dopolnitve IZVEDBENEGA DELA – SPREMEMBE ŠT.2 (SD OPN – 2)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica št. 3 (SD OPN 3)

Gradivo za obravnavo na seji OS

pdf-priponka Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 OPN Občine Ribnica

pdf-priponka OPN Občine Ribnica – spremembe in dopolnitve (št. 3) (2,5 MB)

pdf-priponka Obrazložitev posegov v postopku SD OPN – 3 OPN Ribnica (10,3 MB)

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Ribnica št. 4 (SD OPN 4)

Digitalno gradivo je dostopno na PISO.